Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Yksityisyyttä koskevat periaatteet ja evästeiden käyttö

Yleistä

Pfizer Oy haluaa suojata verkkopalvelussaan vierailevilta henkilöiltä mahdollisesti kerättävien tietojen yksityisen luonteen. Tämän vuoksi sitoudumme tekemään parhaamme kunnioittaaksemme verkkopalvelussamme vierailevien henkilöiden yksityisyyttä. Pyrimme tasapainottamaan liiketoimintamme intressit niin, että sinun meille antamasi ja meidän sinusta saamamme tiedot ja niiden kerääminen ja käyttäminen ovat yksityisyyden suojan mukaiset. Seuraavassa on esitelty tapamme käsitellä tietoja, jotka saamme sinusta vieraillessasi verkkopalvelussamme.

Henkilötietojen käsittely

Pfizer Oy käsittelee henkilötietojasi vastatakseen sinun lääketieteellisen kysymyksesi, käsitelläkseen Pfizein tuotteiden laatuun liittyvän huolenaiheesi taikka muun kysymyksen tai seikan, joka tulee esille Pfizerin tuotteen yhteydessä. Tässä yhteydessä ja tätä tarkoitusta varten Pfizer dokumentoi Pfizerin ja sinun välisen viestinnän sekä tiedon siitä, että olet terveydenhuollon ammattilainen. Sinun henkilötietojasi käytetään vain edellä mainittuihin tarkoituksiin, jollei lainsäädäntö Pfizeria muuhun velvoita.

Mikäli raportoit haittatapahtumasta, Pfizer käyttää antamiasia tietoja myös täyttääkseen lainsäädännön ja viranomaisten asettamat velvoitteet, jotka liittyvät lääkkeiden tai muiden tuotteiden turvalliseen käyttöön.

Antamiasi henkilötietoja voidaan luovuttaa ja käsitellä Pfizer-konsernin sisällä sekä Pfizerin lukuun työskentelevien edustajien ja alihankkijoiden toimesta. Henkilötietoja voidaan tallentaa sekä Suomessa oleviin tietokantoihin että tietoja voidaan siirtää myös ETA-alueen ulkopuolelle Pfizer-konserniin kuuluvan yhtiön palvelimelle, ulkoistuskumppaneille tai viranomaiselle. Pfizer toteuttaa tarvittavat toimenpiteet henkilötietojen asianmukaiseksi suojaamiseksi.

Sinulla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä henkilötietoja Pfizeilla sinusta on. Mikäli haluat käyttää henkilötietolain mukaista tarkastusoikeutta, ota yhteyttä Pfizeriin puhelimitse +358 9 4300 40 tai kirjoita meille osoitteeseen Pfizer Oy, Tietokuja 4, 00330 Helsinki (merkitse kuoreen henkilötietojen käsittelyä koskeva kysymys).

Evästeet

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tutustu selainohjelmasi ohjeisiin eväste-toiminnon poiskytkemiseksi. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Muutokset

Kaikki muutokset näihin yksityisyyttä koskeviin periaatteisiin ilmestyvät välittömästi tälle sivulle.